Feeds:
Wpisy
Komentarze

Archive for Czerwiec 2011

Absolutorium

Wczoraj mieliśmy sesję absolutoryjną. Ubiegły rok był niestety jednym z najgorszych, a zaryzykowałbym twierdzenie, że nawet najgorszym dla finansów Łodzi w całej 20-letniej historii odrodzonego samorządu. Jakość rządzenia, niestabilność polityczna i fakt, że mieliśmy w ciągu roku aż czterech prezydentów, to tylko jedna tego przyczyna. Niestety w lokalnym budżecie dramatycznie odzwierciedla się kryzys gospodarczy oraz spadek liczby mieszkańców miasta, a także pogarszająca się struktura wiekowa i zawodowa łodzian. Dochody budżetu były niższe niż rok wcześniej, a wskaźnik zadłużenia tylko przez rok wzrósł z 41 do 52%. Po niespełna półroczu bieżącego roku podskoczył już pod granicę dopuszczalnych 60%. Sytuacja finansowa Łodzi jest zła. Nie aż tak zła jak twierdzą ci co domagają się wprowadzenia zarządu komisarycznego, ale na tyle niedobra, że miasto ma bardzo poważnie ograniczone możliwości zaciągania nowych zobowiązań. Czeka nas pilna potrzeba dokonania cięć w zadaniach przewidzianych do realizacji w wieloletniej prognozie finansowej, a wszelkie decyzje, zwłaszcza dotyczące rozpoczęcia nowych, kosztochłonnych projektów inwestycyjnych powinny być podejmowane z ogromną rozwagą i wstrzemięźliwością. Trzeba też mieć węża w kieszeni, no i podjąć kilka bolesnych decyzji. Po co wypisuje takie rzeczy tuż przed wyborami!? Wiem, że to nie przynosi popularności, ale sytuacja jest na tyle poważna, że nie ma co martwić się, że spadną słupki w sondażach. Wybory miną, a dziura w budżecie pozostanie. Mam nadzieję, że Pani Prezydent myśli tak samo.

Reklamy

Read Full Post »

%d blogerów lubi to: